MUDr. Ludmila Beranová

Úslavská 75
326 00 Plzeň - Slovany
Firemní telefon: +420 377 241 123
IČ: 49774506Informace o ordinaci MUDr. Ludmila Beranová

Ordinace praktického a tělovýchovného lékaře, Plzeň - Slovany

Vážení sportovní přátelé,jsme společnost povolená Českou lékařskou komoroua Krajským úřadem - odborem zdravotnictví k poskytování zdravotnických služeb a organizace schválená Krajskou hygienickou stanicí.Jako dlouholeté pracovnice v oblasti sportovní medicínyv Plzni pociťujeme již delší dobu naléhavou potřebu vybudování střediska komplexní péče o sportující veřejnost. Toto centrum by mělo odpovídat současné úrovni sportu v Plzni a plzeňském kraji a mělo by splňovat potřeby sportovců na úrovni současných vědeckých poznatků.Za tímto účelem jsme založili s.r.o., jehož cílem je zajišťování zdravotní péče o široký okruh sportovců všech úrovní výkonnosti.

PRO VÁS

Cílem pravidelné sportovní prohlídky je především minimalizace rizika náhlé smrti při sportu a prevence poškození hybného systému z přetížení. Do naší péče patří děti a mládež v systému vrcholového sportu, útvary talentované mládeže, dospělí sportovci nad 35 let, dospělí ve vrcholovém sportu, lidé provozující rizikové sporty (horolezectví, potápění, motorismus, létání, parašutismus). Staráme se též o posluchače tělesné výchovy a sportuna vysokých školách.

Je obecně přijímáno, že cvičení a sport hrají nezastupitelnou úlohu v životě člověka pro jeho vývoj tělesný i duševní, zachování dobrého zdravotního stavu, výkonnosti a ve vyšším věku i soběstačnosti. Nezastupitelnou roli má sport ve výchově dětí a mládeže. Aby však sport a cvičení mělo na jedince pozitivní vliv, musí být provozován přiměřeně jeho zdravotnímu stavua jeho fyziologickým možnostem. Jakákoliv sportovní aktivita může podle okolností působit na zdraví jedince příznivě, ale za určitých okolností jej může i poškodit. Riziko poškození organismu nevhodně prováděnou zátěží se zvyšuje zejména u dětí a mládeže, není však výjimkou ani u výkonnostních a rekreačních sportovců. Zdravotní riziko nelze při sportu zcela vyloučit, lze však odhalit skrytá oslabení a možná rizika poškození zdraví specializovanou lékařskou péčí – prováděním tělovýchovně lékařských prohlídek.

Každý, kdo se chce věnovat intenzivnějšímu sportovnímu tréninku nebo jiné namáhavější pohybové aktivitě, by měl znát svůj zdravotní stav. Možnost poradenství s výběrem vhodného sportu pro dítě začíná tam, kde dominantním zájmem rodičů je zvyšování výkonnosti mladého sportovního adepta. Dalším žadatelem sportovní prohlídky by měl být jedinec středního nebo vyššího věku, který se rozhodne věnovat náročnější pohybové aktivitě nebo dosud žádnou větší aktivitu neprovozoval. Vstupní vyšetření má proběhnout několik týdnů před zahájením intenzivního sportovního tréninku, aby byl čas vyšetřit některé podezřelé nálezy.

BICYKLOVÁ ERGOMETRIE

Vyšetření se provádí na bicyklovém ergometru.Při jízdě na "kole" je podle zvoleného programu postupně zvyšována zátěž. Po celou dobu jízdy je snímáno EKG pomocí elektrod umístěných na hrudníku a měřen krevní tlak v pravidelných intervalech. Pomocí ergometrie lze hodnotit stav srdce, jeho trénovanost na fyzickou zátěža výši krevního tlaku. Výstupem vyšetření je určení vhodné tréninkové zátěže.

DIVING REFLEX

Jedná se o vyšetření vhodné pro potápěče ( potápěnís přístroji i bez přístrojů), plavce i dálkové plavce atd. Nejdříve se vyšetřuje činnost srdce v nejdelším nádechu, poté totéž s obličejem ponořeným ve vodě. Hodnotí se doba nádechu, ponoru a trénovanost srdce.

LAKTÁTOVÝ TEST NA BĚHÁTKU

Při nadměrném výkonu organizmu se zvyšuje produkce laktátu, kyseliny mléčné. Nedostatečné odbourávání této látky a její zvýšený obsah ve svalové hmotě dráždí nervová vlákna, dostavuje se pocit svalové únavya později bolest. Při vyšetření sportovec běží stanovené km za postupného zrychlování.V mezičase se z prstu odebírá kapička krve ke zjištění hodnoty laktátu. První dva stupně se většinou běží v aerobním, další v anaerobním prahu. Vyhodnocuje se rychlost, čas, tepová frekvence (TF) a laktátová křivka.

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Posuzování zdrav. způsobilosti např. k vydání nebo prodloužení platnosti zbroj. průkazu, letectví, potápění,motorismu atd.

ROZLOŽENÍ SVALOVÉ A TUKOVÉ TKÁNĚ

Rozložení svalové a tukové tkáně představuje antropologické vyšetření, pomocí kterého zjistíme vzájemný vztah výšky, hmotnosti a podílu tukové tkáně. Provádí se na přístroji BODY COMPOSICION ANALYZÉR. Výstupem vyšetření je zhodnocení rozložení tuku, svalů, vody, (hmotnostní a procentuelní zastoupení) v jednotlivých partiích těla. Dle tohoto vyšetření je možno provádět cílené zaměření sportovních aktivit na jednotlivé části těla, např. na odstranění tuku, posílení svalstva atd.

SPIROERGOMETRIE

Sportovec běží na běhátku, nebo jede na ergometru dle nastavené rychlosti a odporu. Dýchá do připevněné polomasky a běží, nebo jede do maxima. Zjišťujeme zejména maximální spotřebu kyslíku, který představuje parametr, vypovídající o kondiční připravenosti každého sportovce. Ventilační parametry, popřípadě změřené hodnoty laktátu (kyseliny mléčné) jsou počítačově vyhodnoceny a následně stanoveny aerobní a anaerobní prahy. Anaerobní prahy bývají vodítkem pro trenéra, aby nastavil optimální dávky zátěže tréninkového procesu.

STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ TRÉNINKOVÉ ZÁTĚŽE

Provádí se zcela individuálně.Vyšetřuje se spiroergometrie s laktátovou křivkoua stanovuje se tréninkový plán nejčastěji po dohoděs trenérem.

VYŠETŘENÍ A POSOUZENÍ PRO ŠKOLY SPORT. CHARAKTERU

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Ludmila Beranová

Kde nás najdete?